[iasroma] errata corrige

Delete this message

Reply to this message
Author: redart@fastwebnet.it
Date:  
Subject: [iasroma] errata corrige
Piccolo cambiamento:
parte tutto alle 23!

      23.00venerdì 4 febbraio (intorno alle 22) a
via dei sabelli n.2!